MUU ESCOLA DE TEMPO LIBRE

Entidade inscrita no Rexistro es Escolas de Tempo Libre da Comunidade Autónoma de Galicia co número G-79.
Podes chamarnos ao 661784561 ou escribirnos a info@muuescola.com

Free HTML5 Bootstrap Template

SOBRE A ESCOLA

Qué facemos e por qué

MUU Escola de Tempo Libre é unha entidade que se rexe polo Decreto 50/2000, do 20 de xaneiro, polo que se refunde e actualiza a normativa vixente en materia de xuventude; modificado polo Decreto 58/2012, do 12 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 50/2000, do 20 de xaneiro, polo que se refunde e actualiza a normativa vixente en materia de xuventude para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos do mercado interior, no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia

A nosa misión é a formación de profesionais e a investigación-acción no eido do lecer e do tempo libre, organizando actividades e cursos no eido do lecer e tempo libre.

Estamos respaldados por unha entidade empresarial con moitos anos de traxectoria, o que nos permite afrontar tódolos retos con total solvencia e garantías de éixo e calidade no noso traballo

  • Formación oficial de Dirección de Actividades de Ocio e Tempo Libre
  • Formación oficial de Monitorado de Actividades de Ocio e Tempo Libre
  • Cursos de Especialización
  • Cursos de Perfeccionamento
  • Monográficos

Queres traballar no eido do ocio e tempo libre

Ofrecemos titulacións Oficiais, avaladas pola Administración Pública que permiten traballar co total garantía.

QUE OFRECE A ESCOLA

Dende MUU, ofrecemos fomación acreditada e homologada que permite o exercicio profesional de tódalas persoas que participan con nos e superan as probas. Do mesmo xeito, ofrecemos PROGRAMAS DE PRÁCICAS e contamos cunha BOLSA DE EMPREGO PROPIA con actividades por toda Galicia .

DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE

Curso oficial acreditado de dirección de actividades de tempo libre.

Cursos de Perfeccionamento

Desenvolvemos e impartimos cursos de perfeccionamento no eito do tempo libre

MONITORADO DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE

Curso oficial acreditado de monitorado de actividades de tempo libre.

Cursos de especialización

Deseñamos e impartimos formación especilizada sobre temáticas específicas para mellorar as capacidades.

PROGRAMA DE PRÁCTICAS

Encargámonos da xestión e tramitación das prácticas das persoas, facilitando a realización das mesmas en actividades de interese.

Cursos Monográficos

Levamos a cabo cusos monográficos e deseñados a medida sobre aspectos esenciais: anomación, legal, teatro...

O EQUIPO

Contamos cun equipo de profesionais no eido do Tempo libre, xunto con persoas especializadas nos diferentes ámbitos.

Roger Garfield

PAULA

Dirección das Escola e Coordinación de Cursos de 2º Nivel

Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, Licenciatura en Ciencias Ambientales, Curso de Adaptación Pedagógica (CAP).

Roger Garfield

MARÍA

Coordinacón de Cursos de 1º Nivel

Dirección y coordinación de tiempo libre infantil y juvenil, Diplomatura en CC de la Educación: Primaria.

Roger Garfield

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

O noso equipo docente

Contamos cun equipo docente con experiencia e titulacións en diferentes ámbitos e áreas, que nos permiten afrontar coa calidade necesaria os retos formativos.

Oferta Formativa

La mente es como un paracaídas: sólo funciona si se abre. (Albert Einstein).

oferta formativa muu escola

Formación aberta, homologada e dinámica

Profesionalidade e calidade son os termos que nos definen. Formamos a profesionais no eido do ocio y tiempo libre para que sexan capaces de desenvolver o seu traballo siempre do mellor xeito. Por isto, nosas actividades docentes son...

  • Abertas
  • Homologadas
  • Dinámicas
  • Prácticas
  • Divertidas
Free HTML5 Bootstrap Template

MONITORADO DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE

200 h teórico-prácticas + 150 horas de prácticas. REQUISITOS: ESO, graduado escolar ou FP

DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE

150 h teórico-prácticas + 150 horas de prácticas ou 14 días. REQUISITOS: Túlo de secundaria Experiencia de 250 h como monitorado e título de monitorado de tempo libre .

DIRECCIÓN DE CAMPOS DE TRABALLO

50 horas teórico prácticas + 14 día de prácticas. REQUISITOS: Título de dirección de actividades de Tempo Libre e experiencia mínima de 15 días.

Cursos de Especialización

Dende Muu lecer, especializámonos nos eidos de medio Ambiente, Igualdade e Patrimonio.

Monográficos e Cursos temáticos

Deseñamos e levamos a cabo diferentes accións teórico-prácticas tanto como curos monográfico como especializacións temáticas.Se tes algunha proposta ou necesidade, escoitaremola e xuntos atoparemos unha proposta axeitada